Leidraad cardiologie (Dutch Edition)


Leidraad cardiologie biedt leidraden in het denken rondom cardiologische ziektebeelden. Bij het maken van deze vijfde editie van Leidraad cardiologie zijn de auteurs nagegaan op welke punten wijzigingen noodzakelijk waren naar aanleiding van nieuwe inzichten en welke onderwerpen nog ontbraken. Dit heeft onder andere geleid tot aanpassingen op het gebied van de behandeling van acute coronaire syndromen aan de meest recente richtlijnen. Klinische relevante risicoscores zijn toegevoegd en nieuwe geneesmiddelen zijn geïntroduceerd.

READ  Het insuline formularium: Een praktische leidraad voor moderne insulinetherapie (Dutch Edition)


Here is Download Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *