Leerboek oncologie (Dutch Edition)


Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Door preventie, verbetering in diagnostiek en behandeling, is de levensverwachting voor patiënten met kanker toegenomen. Het is van het grootste belang dat de patiënt, nogal eens met meer dan een ziekte in een gespecialiseerd multidisciplinair team besproken wordt waarbij precisie diagnostiek leidt tot precisie behandeling, optimaal gericht op de individuele patiënt met specifieke tumoreigenschappen. Deze nieuwe ontwikkeling in de multidisciplinaire aanpak van kanker is het leidend thema van het Leerboek oncologie.

De auteurs zijn top expert binnen hun vakgebied in Nederland en internationaal. Leerboek oncologie biedt een helder inzicht in de diversiteit van oncologische problematiek, algemene aspecten, organisatie, begeleiden en palliatie krijgen aandacht naast de orgaan gerichte diagnostiek en behandeling van kanker.

Leerboek oncologie is bedoeld als leerboek voor studenten geneeskunde en verpleegkunde. Maar is ook bedoeld als naslagwerk voor (huis)artsen en verpleegkundigen die in de praktijk met oncologische vraagstukken te maken hebben en onderdeel zijn van een multidisciplinair team.

READ  Education and Training for the Oil and Gas Industry: Localising Oil and Gas Operations


Here is Download Link

Psychologische Pati Ntenzorg In De Oncologie


Psychologische Pati Ntenzorg In De Oncologie Read Online Download

Author by :
Languange Used : nl
Release Date : 2009
Publisher by : Uitgeverij Van Gorcum


Leerboek Chirurgie


Leerboek Chirurgie Read Online Download

Author by : H.A. Bruining
Languange Used : nl
Release Date : 1997
Publisher by : Bohn Stafleu van Loghum


Oncologie


Oncologie Read Online Download

Author by : C.A. van der Meer
Languange Used : nl
Release Date : 2003-12-30
Publisher by : Bohn Stafleu van Loghum


Principles And Practice Of Case Based Clinical Reasoning Education


Principles And Practice Of Case Based Clinical Reasoning Education Read Online Download

Author by : Olle ten Cate
Languange Used : en
Release Date : 2017-11-06
Publisher by : Springer


Lymph Taping


Lymph Taping Read Online Download

Author by : Josya Sijmonsma
Languange Used : en
Release Date : 2010-11
Publisher by :


Stemstoornissen Handboek Voor De Klinische Praktijk Zesde Herziene Uitgave 2015


Stemstoornissen Handboek Voor De Klinische Praktijk Zesde Herziene Uitgave 2015 Read Online Download

Author by : Marc De Bodt
Languange Used : nl
Release Date : 2015-03-04
Publisher by : Maklu


Brinkman S Cumulatieve Catalogus Van Boeken En Verder In Den Boekhandel Voorkomende Artikelen


Brinkman S Cumulatieve Catalogus Van Boeken En Verder In Den Boekhandel Voorkomende Artikelen Read Online Download

Author by :
Languange Used : nl
Release Date : 2002
Publisher by :


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *