Hygiëne en infectiepreventie (Dutch Edition)


In het ziekenhuis vormen ziekenhuisinfecties, als complicatie van de ziekenhuisopname, nog altijd een groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat 5-10% van alle opgenomen patiënten een ziekenhuisinfectie oploopt. Daarnaast zien we dat de veroorzakers van deze infecties steeds ongevoeliger worden voor de gebruikelijke antibiotica. Behalve in het ziekenhuis treedt dit verschijnsel ook steeds vaker op in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Voor een deel zijn deze infecties te voorkomen door intensieve surveillance- en infectiepreventieprogramma’s, die daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg voor patiënten, zowel intra- als extramuraal. 
Hygiëne en infectiepreventie biedt (toekomstige) medewerkers in de gezondheidszorg inzicht in het hoe en waarom van de maatregelen voor hygiëne en infectiepreventie. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de theoretische achtergronden van de infectiepreventie. Met andere woorden hoe ontstaat een infectie, wat zijn de veroorzakers en hoe verspreiden ze zich. Ook is er aandacht voor de antimicrobiële therapie. Het tweede deel beschrijft de praktische kant van de infectiepreventie. Het gaat met name in op de te nemen maatregelen om verspreiding van micro-organismen en daarmee infecties te voorkomen tijdens diverse behandel- en zorgprocessen. 
Deze vijfde druk is geheel geactualiseerd wat betreft de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van moleculaire diagnostiek, nieuwe antibiotica in de microbiële therapie, het menselijk immuunsysteem alsmede het huidige beleid bij een aantal resistente micro-organismen als MRSA.

READ  Collins German to English (One Way) Dictionary and Grammar: Trusted support for learning (German Edition)


Here is Download Link

Saunders Infection Control Reference Service


Saunders Infection Control Reference Service Read Online Download

Author by : Elias Abrutyn
Languange Used : en
Release Date : 2001
Publisher by : Saunders


Benn S Media


Benn S Media Read Online Download

Author by :
Languange Used : en
Release Date : 2004
Publisher by :


Willings Press Guide 2006 Western Europe


Willings Press Guide 2006 Western Europe Read Online Download

Author by :
Languange Used : en
Release Date : 2006-02-24
Publisher by : Romeike Ltd


Pyttersen S Nederlandse Almanak 2013


Pyttersen S Nederlandse Almanak 2013 Read Online Download

Author by : Alice Garritsen
Languange Used : nl
Release Date : 2012-10-29
Publisher by : Bohn Stafleu van Loghum


Praktische Verloskunde Druk 12 Ing


Praktische Verloskunde Druk 12 Ing Read Online Download

Author by :
Languange Used : nl
Release Date : 2009
Publisher by : Bohn Stafleu van Loghum


Willing S Press Guide


Willing S Press Guide Read Online Download

Author by : James Willing
Languange Used : en
Release Date : 2006
Publisher by :


Voor De Huisarts


Voor De Huisarts Read Online Download

Author by :
Languange Used : nl
Release Date :
Publisher by : Bohn Stafleu van Loghum


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *