Casusboek palliatieve zorg (Dutch Edition)


Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker, alleen al door de stijging van het aantal patiënten met kanker. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan en het is goed deze ervaring en bijbehorende kennis te delen. Casusboek palliatieve zorg beoogt een aanvulling te zijn op de bestaande standaardwerken over palliatieve zorg. In het eerste deel van dit boek leggen artsen  en verpleegkundigen werkzaam op het gebied van de palliatieve zorg en oncologische pijnbestrijding u een aantal casus voor, zoals deze zich in de praktijk hebben voorgedaan. Hoewel er in de praktijk meestal meerdere problemen tegelijkertijd spelen, is er voor gekozen, ten behoeve van de overzichtelijkheid, steeds één probleem in de schijnwerpers te zetten. Iedere (beknopte) casus wordt beëindigd met een multiple choice vraag. In het tweede deel van het boek worden de “goede” antwoorden gegeven en besproken aan de hand van de nationale richtlijnen of, indien deze niet aanwezig zijn, aan de hand van recente literatuur.

READ  Talk Dirty German: Beyond Schmutz - The Curses, Slang, And Street Lingo You Need To Know To Speak Deutsch


Here is Download Link

Het Goede Levenseinde In Casussen


Het Goede Levenseinde In Casussen Read Online Download

Author by : Theo Boer
Languange Used : nl
Release Date : 2017-10-05
Publisher by : Springer


Early Polemical Writings


Early Polemical Writings Read Online Download

Author by : Soren Kierkegaard
Languange Used : en
Release Date : 2009-06-21
Publisher by :


Clinical Trial Optimization Using R


Clinical Trial Optimization Using R Read Online Download

Author by : Alex Dmitrienko
Languange Used : en
Release Date : 2017-08-10
Publisher by : CRC Press


Regenerative Medicine


Regenerative Medicine Read Online Download

Author by : Gustav Steinhoff
Languange Used : en
Release Date : 2011-02-04
Publisher by : Springer Science & Business Media


Social Policy For Children And Families


Social Policy For Children And Families Read Online Download

Author by : Jeffrey M. Jenson
Languange Used : en
Release Date : 2011
Publisher by : SAGE


O Is For Old Dominion


O Is For Old Dominion Read Online Download

Author by : Pamela Duncan Edwards
Languange Used : en
Release Date : 2010-10-08
Publisher by : Sleeping Bear Press


Foundations Of Itil


Foundations Of Itil Read Online Download

Author by : Jan van Bon
Languange Used : en
Release Date : 2007-09-09
Publisher by : Van Haren


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *