Casusboek diabetes mellitus type 2 (Dutch Edition)


De prevalentie van diabetes neemt niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd alsmaar toe. In 2010 waren er in Nederland naar schatting 810.000 mensen met gediagnosticeerde diabetes. Diabetes brengt een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten met zich mee. Daarmee is diabetes in toenemende mate een belangrijk gezondheidsprobleem. Van de mensen met diabetes heeft circa 85% diabetes type 2. In Casusboek diabetes mellitus type 2 worden relevante aspecten van de diabeteszorg behandeld aan de hand van casuïstiek.Er is nadrukkelijk naar gestreefd praktische, direct in de praktijk toepasbare informatie te koppelen aan recente uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Het boek is met name bestemd voor huisartsen en praktijkondersteuners. Maar ook voor andere professionals die zich met zorg van diabetes bezighouden zal het van waarde zijn.

READ  The Circadian Code: Lose Weight, Supercharge Your Energy, and Transform Your Health from Morning to Midnight


Here is Download Link

Casusboek Diabetes Mellitus Type 2


Casusboek Diabetes Mellitus Type 2 Read Online Download

Author by : P.G.H. Janssen
Languange Used : nl
Release Date : 2011-09-21
Publisher by : Bohn Stafleu van Loghum


Prevention Of Diabetes


Prevention Of Diabetes Read Online Download

Author by : Peter Schwarz
Languange Used : en
Release Date : 2013-06-24
Publisher by : John Wiley & Sons


Living With Diabetes


Living With Diabetes Read Online Download

Author by : Katrina Parker
Languange Used : en
Release Date : 2008
Publisher by : Checkmark Books


Social Policy For Children And Families


Social Policy For Children And Families Read Online Download

Author by : Jeffrey M. Jenson
Languange Used : en
Release Date : 2011
Publisher by : SAGE


Type 2 Diabetes For Dummies


Type 2 Diabetes For Dummies Read Online Download

Author by : Lesley Campbell
Languange Used : en
Release Date : 2012-04-04
Publisher by : John Wiley & Sons


Ferri S Netter Patient Advisor E Book


Ferri S Netter Patient Advisor E Book Read Online Download

Author by : Fred F. Ferri
Languange Used : en
Release Date : 2012-01-17
Publisher by : Elsevier Health Sciences


Endocrinology And Metabolism


Endocrinology And Metabolism Read Online Download

Author by : Philip Felig
Languange Used : en
Release Date : 1981
Publisher by : McGraw-Hill Companies


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *