Arbeid en gezondheid: Een handboek voor paramedici en arboprofessionals (Dutch Edition)


Het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie is een kerntaak voor paramedici en arboprofessionals. In sociaal opzicht is arbeidsparticipatie belangrijk omdat het bijdraagt aan zelfstandigheid en zelfrespect. Maar niet iedereen kan een baan vinden of houden. Bovendien zullen door de stijgende pensioenleeftijd meer werknemers te kampen krijgen met arbeidsbeperkingen. Hoe kunt u als paramedicus of arboprofessional uw cliënten ondersteunen in het arbeidsparticipatieproces?Het antwoord op deze vraag vindt u in de tweede editie van Arbeid & Gezondheid. De geactualiseerde denkmodellen en onderwerpen in dit handboek dienen als handvatten voor professionals om de arbeidsparticipatie van hun cliënten te optimaliseren. Daarbij is kennis vanuit verschillende disciplines noodzakelijk.In de eerste editie lag de nadruk op interventie (preventie, behandeling en reïntegratie). Deze uitgebreide herziening bespreekt de rol van professionals in drie praktische contexten: (meer) aan het werk, aan het werk (blijven) en weer aan het werk. Daarvoor wordt in deel 1 het theoretische kader aangeboden. Deel 2 gaat vervolgens in op de praktische kant en geeft onder andere talloze tips, voorbeelden en nuttige adressen.

READ  Small Acts of Leadership: 12 Intentional Behaviors That Lead to Big Impact


Here is Download Link

Arbeid En Gezondheid Preventie Behandeling En Re Ntegratie


Arbeid En Gezondheid Preventie Behandeling En Re Ntegratie Read Online Download

Author by :
Languange Used : nl
Release Date : 2005
Publisher by : Bohn Stafleu van Loghum


Gifted Workers


Gifted Workers Read Online Download

Author by : Noks Nauta
Languange Used : en
Release Date : 2016-04-07
Publisher by : Bigbusinesspublishers


The 100 Year Life


The 100 Year Life Read Online Download

Author by : Lynda Gratton
Languange Used : en
Release Date : 2016-06-02
Publisher by : Bloomsbury Publishing


Amber Blake 2


Amber Blake 2 Read Online Download

Author by : Jade Lagardère
Languange Used : en
Release Date : 2019-04-24
Publisher by : IDW Publishing


The Thought Of Work


The Thought Of Work Read Online Download

Author by : John W. Budd
Languange Used : en
Release Date : 2011-10-15
Publisher by : ILR Press


The World Atlas Of Street Photography


The World Atlas Of Street Photography Read Online Download

Author by : Jackie Higgins
Languange Used : en
Release Date : 2014
Publisher by : Yale University Press


The Horizontal Leadership Book


The Horizontal Leadership Book Read Online Download

Author by : Adriaan Bekman
Languange Used : en
Release Date : 2011-05
Publisher by : Alert-Verlag E.K.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *